Holcim Srbija d.o.o

Godišnji kapaciteti cementare jesu 1 350 000 tona cementa i veziva. Od prvog januara 2012. godine, počeli su sa proizvodnjom novog specijalnog sulfatnootpornog  cementa CEM III/B 32,5 N-SR/LH  kao i sa novim tipom veziva za malterisanje i zidanje.

Holcim (Srbija) d.o.o. poseduje sledece sertifikate: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Holcim (Srbija) d.o.o. proizvodi četri vrste cementa, dve vrste veziva i širok spektar različitih vrsta betona.

U toku 2011. godine nastavljeno je sa značajnim ulaganjima u poboljšanje tehnologije proizvodnog procesa, zaštitu životne sredine, kao i u projekte društveno-odgovornog poslovanja.
U cementari je trenutno zaposleno 334 radnika i sa ponosom ističemo da su ljudi naše najveće bogatstvo.

 

Holcim Srbija d.o.o

35 254, Popovac Paraćin
Serbia

Tel +381 35 572 202

Fax +381 35 572 207