Podaci za evidentiranje poslovnog partnera

podaci-za-evidentiranje-poslovnog-partnera

naziv   St. Dey trade d.o.o.
preduzeće za trgovinu, transport i usluge
    Stovarište građevinskog materijala "Krušik"
adresa   11567 Mirosaljci,
Lazarevac
mat. br.   17244981
reg. br.   05617244981
šif. del.   51510 (4671)
PIB   101131386
TR   160-157418-18
Banka Intesa
e-mail   stovaristestdey@gmail.com
PDV   131223758

verzija za štampu