Mehanizacija

Mehanizacija je jedna etapa u procesu razvitka proizvodnje, upravljanja i rukovođenja obeležena zamenom ljudskog rada sa radom mašina. Naša mehanizacija je vrhunskog kvaliteta. Uverite se i sami.