Vučijak

TRGOVINSKO PREDUZEĆE VUČIJAK DOO UB je osnovan 12.02.1992. godine.

Preduzeće VUČIJAK je u statusu: aktivno privredno društvo.

 

Kontakt osoba:
Radisav Pavlović – član

Zakonski zastupnik:
Predrag Pavlović – Direktor

Adresa:
Ulica: 8.marta 4
Ub