Posts by: addmean

Čelični profili

Danas na tržištu možete naći proizvode crne metalurgije veoma različitog kvaliteta. Jedan profil ne određuje samo spoljna dimenzija, već i kvalitet legure i debljina zida. Ako želite da kupljeni materijal ima dobru čvrstinu/nosivost i zadrži svoja svojstva kroz vreme, uvek birajte čelik proverenih proizvođača, gde je zid debljine minimum 1,8mm.

Izbor drvene građe

Stubovi, letve i dr. drveni materijal koji se koristi u građevini, po pravilu nije isečen od drveta koje je dugotrajno sušeno prirodnim putem (kao na primer drvo za izradu nameštaja). Da bi se umanjila cena materijala i smanjio period neophodan za proizvodnju, građevinsko drvo dolazi direktno sa strugare. Ipak, to…